Zapisnik s 38-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. listopada 2018.

Zapisnik s 38-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. listopada 2018.  

DNEVNI RED

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 03/18 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
 4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 03/18
 5. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje grada Splita
 6. Prijedlog Studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada Splita
 7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave br. BN 11/2018 – predmet nabave: Izrada revizorskih izvješća
 8. Prijedlog poziva za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala (DAB+)
 9. Prijedlozi za upis i odbijanje upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 10. Informacija od HAKOM-a vezana na mogućnost proširenja koncesijskog područja Radio Brod d.o.o.
 11. Razno