Zapisnik s 37-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 9. listopada 2018.

Zapisnik s 37-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 9. listopada 2018.  

DNEVNI RED 

  1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave br. BN 11/2018 – predmet nabave: Izrada revizorskih izvješća
  3. Razno