Zapisnik s 46-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. prosinca 2017.

Zapisnik s 46-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. prosinca 2017. 

D N E V N I   R E D:

  1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga.
  2. Odluka o dopuštenosti koncentracije vezana na vlasničku strukturu Z1 TELEVIZIJA d.o.o. 
  3. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja trgovačkom društvu Ro.Ba.Go. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal SPORT 1., SPORT 2., SPORT 3., SPORT 4. i SPORT 5.
  4. Prijedlog odluke o ispisu elektroničkih publikacija.
  5. Produženje ugovora o uređenju internetskog portala za urednicu portala gđu. Anu Dokler.
  6. Zamolba za ustupanjem prava na  korištenje spotova kampanje za medijsku pismenost.
  7. Razno.