Zapisnik s 45-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 6. prosinca 2017.

Zapisnik s 45-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 6. prosinca 2017. 

D N E V N I   R E D:

  1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga.
  2. Gledanost lokalnih televizija – javni poziv.
  3. Prijedlog odluke o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava.
  4. Razno
    – Upiti za slobodne radijske koncesije.
    – Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Agencije za elektroničke medije  za 2018. godinu.