Logo Logo

Zapisnik s 44-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. studenog 2017.

Zapisnik s 44-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. studenog 2017. 

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera Zapisnika.
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga.
  3. Koregulacijski sporazum o postupku i pravilima nabave djela neovisne produkcije između HRT/HDNP/AEM.
  4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave za izradu revizorskih izvješća.
  5. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o nabavi servera za e-mailove koji uključuje hardver, instalaciju i licence s društvom Končar – elektronika i informatika d.d.
  6. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 06/17 za grad Slavonski Brod (L-SB);101,3 MHz.
  7. Prijedlog odluke o upisu komercijalnih elektroničkih publikacija i upisu audiovizualnih i radijskih neprofitnih proizvođača.
  8. Prijedlog odluke o godišnjem popisu i osnivanju popisnih povjerenstava.
  9. Razno.