Zapisnik s 43-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 14. studenog 2017.

Zapisnik s 43-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 14. studenog 2017. 

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera Zapisnika.
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga.
  3. Donošenje odluke o dopuštenosti koncentracije po zahtjevu podnositelja prijave društva Slovenia Broadband S.à.r.l. vezano uz stjecanje izravne kontrole nad društvom Nova TV d.d.
  4. Donošenje odluke temeljem zahtjeva o davanju prethodne suglasnosti pružatelju medijskih usluga iz članka 79. ZEM-a trgovačkom društvu Radio Croatia d.o.o. za prijenos dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnih i radijskih programa na trgovačko društvo Narodna televizija d.o.o.
  5. Donošenje odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti radija po provedenom javnom pozivu – Grad Kastav.
  6. Donošenje odluke temeljem zahtjeva za davanje suglasnosti na Pravila za glasovanje u polufinalnoj i finalnoj emisiji Supertalent.
  7. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu AEM.
  8. Utvrđivanje primjedbi na nacrt „Declaration For an overhaul of the audiovisual regulation in the digital environment“.
  9. Utvrđivanje prijedloga tema za EPRA Work programme 2018.
  10. Razno.