Zapisnik s 42-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 06. studenog 2017.

Zapisnik s 42-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 06. studenog 2017. 

D N E V N I   R E D:

 1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga.
 2. Izvješće o radu VEM i AEM za 2016. godinu.
 3. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu.
 4. Odluka o izradi brošura povodom održavanja Dana elektroničkih medija ukupne vrijednosti od 30.143,75 kn (PDV uključen).
 5. Odluka o početku postupka javne nabave – poticanje medijske pismenosti na temu ostvarivanja prava građana na javno informiranje.
 6. Poziv za iskazivanje javnog interesa za djelovanje radijskog kanala kao elektroničkog medija na području grada Malog Lošinja, grada Vrgorca, grada Labina, grada Korčule, grada Metkovića, grada Orahovice, grada Novske, grada Delnica, grada Petrinje, općine Vela Luke, grada Vukovara i općine Borovo.
 7. Poziv za iskazivanje javnog interesa za djelovanje novog televizijskog kanala kao elektroničkog medija na području Primorsko-goranske, Istarske i dijela Ličko-senjske županije (MUX D: digitalna regija D5), dijela Karlovačke i dijela Ličko-senjske županije (MUX D: digitalna regija D6), Zadarske, Šibensko-kninske i dijela Ličko-senjske županije (MUX D: digitalna regija D7) i dijela Dubrovačko-neretvanske županije (MUX D: digitalna regija D9).
 8. Usvajanje plana aktivnosti radne skupine „Medijska pismenost i zaštita maloljetnika“.
 9. Usvajanje plana aktivnosti sukladno usvojenom programu rada za IV. kvartal 2017. i 2018.  radne skupine „Hrvatska glazba, ZAMP, digitalni radio“.
 10. Usvajanje plana aktivnosti sukladno usvojenom programu rada za IV. kvartal 2017. i 2018. godinu radne skupine „Audiovizualna komercijalna komunikacija“.
 11. Razno.