Zapisnik s 41-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 06. studenog 2017. godine

Zapisnik s 41-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 06. studenog 2017. godine

D N E V N I   R E D:

  1. Koregulacijski sporazum o postupku i pravilima nabave djela neovisne produkcije između HRT/HDNP/AEM.
  2. Razno.