Zapisnik s 39-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 18. listopada 2017.

Zapisnik s 39-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 18. listopada 2017.

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika.
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga.
 3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave broj E-MV 06/17.
 4. Odluka o sklapanju godišnjeg ugovora o pružanju javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži i usluge pristupa internetu s tvrtkom Vipnet d.o.o.
 5. Odluka o upisu i ispisu elektroničkih publikacija.
 6. Razno:
  –   odricanje od koncesije Televizije Primorja i Gorskog Kotara d.o.o. za                   proizvodnju i emitiranje televizijskog programa u stečaju,
  –   molba za plaćanje školarine od strane Lane Roje Miličević,
  –   molba za plaćanje školarine od strane Matka Kirca,
  –   molba za obavljanjem djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog programa      na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije ili na nižoj razini               šireg područja općine Gvozd, Glina, Dvor i Kostajnica,
  –    kandidatura Njemačke Regulatorne Agencije za potpredsjedništvo ERG-om,
  –    poslovne prostorije Agencije za elektroničke medije,
  –    upit nakladnika o mogućoj promjeni koncepta emisije prijavljene na Fond.