Zapisnik s 38-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. listopada 2017.

Zapisnik s 38-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. listopada 2017.

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera zapisnika.
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga.
  3. Odluka o ispisu MTV Hrvatska d.o.o. iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa s danom 31. prosinca 2017. godine.
  4. Odluka o davanju dopuštenja trgovačkom društvu NEWS BAR TV d.o.o. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal NEWS BAR TV.
  5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave E-MV 02/17.
  6. Razno.