Odluke temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 04/16 i 05/16 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija

Na temelju Zakona o elektroničkim medijima i Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija, Vijeće za elektroničke medije donijelo je Odluke temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 04/16 i 05/16 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija, na sjednici 49-16, održanoj dana 22. prosinca  2016. godine.  

Odluke