Otvorene ponude prema Obavijesti broj 05/16 o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih uslgua radija

Vijeće za elektroničke medije je na 47-16 sjednici održanoj 08. prosinca 2016. otvorilo ponude pristigle na Obavijesti broj 05/16 o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija. 

Ponude Obavijest broj 05/16