Zapisnik s 31-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 21. rujna 2016.

Zapisnik s 31-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 21. rujna 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih uslug
  2. Razno