Zapisnik s 06-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16. veljače 2016.

Zapisnik s 06-16 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16.
veljače 2016.

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Prijedlog javnog poziva za utvrđivanje postojanja javnog
  interesa za obavljanje djelatnosti televizije u digitalnoj regiji
  D2
 3. Zdrug katoličkih skauta Hrvatske – zahtjev za davanje
  dopuštenja temeljem članka 79. ZEM-a
 4. Prigovori na obavijesti o formalnim nedostacima ponuda
  pristiglih na Javni natječaj broj 03/15 za raspodjelu sredstava
  Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih
  medija
 5. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja prihoda po posebnim
  propisima
 6. Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o pružanju usluge
  sistematskih pregleda s Poliklinikom Croatia zdravstveno
  osiguranje
 7. Razno

                 
       
   a)             
  prijedlog za ponovno podnošenje zahtjeva za autentičnim
  tumačenjem članka 4. ZEM-a

                       
  b)             
  određivanje osoba zaduženih za suradnju s HRT-om

                        
  c)             
  prijedlog dopisa gradu Pagu vezano za pokretanje postupka
  davanja koncesije za obavljanje djelatnosti radija

                       
  d)             
  prijedlog odgovora gosp. P. Grbinu vezano za ponudu lokalne
  televizije

                       
  e)             
  prijedlog odgovora HRT-u vezano za ostvarivanje komercijalnih
  prihoda na specijaliziranim kanalima