Zapisnik s 05-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 03. veljače 2016.

Zapisnik s 05-16 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 03.
veljače 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Nadzor nad radom nakladnika
  2. HURIN – Izvješće o realizaciji projekta 8. Dani elektroničkih
    medija
  3. Prijedlog javnog poziva za sufinanciranje projekata za
    medijsku pismenost u 2016. godini
  4. Razno