Održan prosvjed zbog privremenog oduzimanja koncesije televiziji Z1

U utorak, 26. siječnja 2016. godine, ispred Agencije za
elektroničke medije (dalje: Agencija) održan je prosvjed zbog
odluke Vijeća za elektroničke medije (dalje: Vijeće) o
privremenom oduzimanju koncesije Z1 televiziji na tri dana.
Vijeće je primilo predstavnike prosvjednika te pojasnilo svoju
odluku.

Vijeće je slijedom redovnog nadzora, ali i temeljem gotovo 400
zaprimljenih pritužbi građana, utvrdilo da je 19. siječnja 2016.
na Z1 televiziji u emisiji „Markov trg“ došlo do kršenja Zakona o
elektroničkim medijima. U odjavi navedene emisije voditelj je
kazao: „Mi ne znamo jesu li svećenici Srpske pravoslavne
crkve… Dva su, naime, svećenika Srpske pravoslavne crkve 2005.
proglašeni svecima, a u njihovoj biografiji ima jako puno
koljačkih elemenata… naime, puno svjedoka da su ti
četnički…ovaj, jedan se zvao Maca, to je skraćeno od Macola, a
drugi Pop koljač… da su napravili, da su eto zakrvavili ruke a
proglašeni su svecima. Mi ne znamo hoće li Srpska pravoslavna
crkva nastaviti s takvim djelovanjem, pa upozoravam
Zagrepčane koji se kreću Cvjetnim trgom, osobito majke s
djecom…pripazite kad prolazite pored crkve tamo Preobraženja
svetog da ne bi netko s nožem istrčao i obavio svoj krvavi
četnički pir
.“

Pomnim pregledom sporne emisije i pravnom analizom, te
razmatranjem očitovanja nakladnika, utvrđeno je kršenje članka
12. Zakona o elektroničkim medijima (dalje: ZEM), kojim je
propisano da: „U audio i/ili audiovizualnim medijskim
uslugama nije dopušteno poticati, pogodovati poticanju i širiti
mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti
ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog
uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja,
članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog
ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta,
genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne
orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih,
nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih
režima“
.

Za kršenje članka 12. Zakon o elektroničkim medijima u članku 76.
upućuje samo i isključivo na jednu vrstu kazne
za televiziju i radio – privremeno ili trajno oduzimanje
koncesije nakladniku. U ovome slučaju Vijeće za elektroničke
medije odlučilo se na blažu kaznu te je izrečena kazna
privremenog oduzimanja koncesije na rok od tri dana.

Iako se nije očitovala o samom istupu voditelja emisije Markov
trg, Z1 televizija u svom je očitovanju izvjestila Agenciju za
elektroničke medije da je u međuvremenu pokrenula postupak
prekida ugovora s vanjskom produkcijom koja proizvodi emisiju
Markov trg, da nije emitirala reprizu emisije od 19. siječnja, te
se je u više navrata – zbog onoga što je izrekao voditelj –
ispričala gledateljima, što je Vijeće sve uzelo u obzir kod
izricanja visine izrečene mjere, ali nije moglo utjecati na izbor
sankcije, obzirom da je ona izričito propisana Zakonom.

Vijeće za elektroničke medije nije pobornik zabranjivanja rada
medija i ograničavanja slobode izražavanja, no njegova je obaveza
provođenje zakona u slučaju utvrđenog prekršaja od strane
nakladnika. Ne ulazeći ni u kakve ideološke procjene ili
procjenjivanje same tematike emisije, neprijeporno je utvrđeno da
je navedenom izjavom voditelj emisije „Markov trg“ prekršio
navedene zakonske odredbe i prekoračio prihvatljivi diskurs u
javnom prostoru. Oduzimanje koncesije je stroga mjera, međutim u
ovakvim slučajevima mogućnosti Vijeća su ograničene tek na izbor
između trajnog i privremenog oduzimanja, jer je zakonodavac tako
propisao Zakonom o elektroničkim medijima.

Agencija za elektroničke medije neovisno je regulativno tijelo u
području elektroničkih medija (ne i drugih vrsta medija), te je
dužno dosljedno provoditi zakone Republike Hrvatske koje donosi
Hrvatski sabor. 

Odluka o privremenom
oduzimanju koncesije_Z1 televizija d.o.o.