Priopćenje Vijeća za elektroničke medije – privremeno oduzimanje koncesije nakladniku Z1 televizija d.o.o.

Vijeće za elektroničke medije je, na sjednici održanoj 22.
siječnja 2016. godine,  donijelo jednoglasnu odluku o
privremenom oduzimanju koncesije nakladniku Z1televizija d.o.o.
na tri dana zbog emitiranja emisije Markov trg, urednika i
voditelja Marka Juriča dana 19. siječnja 2016.  Privremeno
oduzimanje koncesije nakladniku Z1 televizija na rok od tri dana
započinje 26. siječnja u 00:00 sati.

Ova odluka donijeta je zbog kršenja članka 12. stavka 2.
Zakona o elektroničkim medijima, a temeljem redovitog nadzora nad
radom nakladnika i zaprimljenih mnogobrojnih pritužbi građana,
 utvrđeno je kako je 19. siječnja 2016.,  emitirana
emisija „Markov trg“, prigodom koje je voditelj emisiju odjavio
riječima koje su u suprotnosti s člankom 12. stavkom 2. ZEM-a
kojim je propisano da: „U audio i/ili audiovizualnim
medijskim uslugama nije dopušteno poticati, pogodovati poticanju
i širiti mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke
pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili
drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog
stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja,
bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja,
invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja
ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje
fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih
totalitarnih režima“.

Kako je člankom 76. stavkom stavkom 1. točkom 5. ZEM-a
propisano da će Vijeće donijeti odluku o privremenom ili trajnom
oduzimanju koncesije ako utvrdi da pružatelj medijske usluge
objavljuje audiovizualne ili radijske programe suprotno članku
12. ZEM-a, Vijeće je odlučilo o privremenom oduzimanju
koncesije.

Također je odlučeno da će se spis predmeta proslijediti
nadležnom Državnom odvjetništvu na postupanje.

Vijeće za elektroničke medije, još jednom, poziva sve
medijske djelatnike da svoj posao obavljaju odgovorno i
profesionalno u skladu sa etičkim standardima novinarstva,
svjesni svog društvenog utjecaja, te da potiču razvoj i širenje
tolerancije.