Zapisnik s 56-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. prosinca 2015.

Zapisnik s 56-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. prosinca
2015. 

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Provedba Zakona o HRT-u
 3. Lividus d.o.o. – obnova postupka zbog poništenja rješenja o
  naknadi za rad Agencije iz 2013. godine
 4. Prijedlozi za upis pružatelja elektroničkih publikacija u
  Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija
 5. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o pružanju usluge
  praćenja medija s tvrtkom Presscut d.o.o.
 6. Nadzor nad radom nakladnika
 7. Razno
 • Popis značajnih događaja
 • Pulska filmska tvornica – zamolba za produljenjem roka za
  pravdanje