Zapisnik s 55-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 9. prosinca 2015.

Zapisnik s 55-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 9. prosinca 2015.

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Zahtjevi za upis u Knjigu neprofitnih proizvođača
  audiovizualnog i/ili radijskog programa:

  a)      Neboder – Udruga za razvoje
  medijske, političke i urbane kulture te promociju civilnog
  društva i poduzetništva – neprofitni proizvođač
  audiovizualnog programa

  b)      Agro Mediteran – Udruga za
  poticanje uzgoja mediteranskih kultura i očuvanje
  mediteranskog krajobraza – neprofitni proizvođač
  audiovizualnog programa

 3. Prijedlozi za upis odnosno odbijanje upisa pružatelja
  elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja elektroničkih
  publikacija
 4. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o održavanju
  informatičkog sustava Centrix i pripadajućih modula za 2016.
  godinu
 5. Nadzor nad radom nakladnika
 6. Razno