Zapisnik s 54-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 2. prosinca 2015.

Zapisnik s 54-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 2.
prosinca 2015.

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika
 2. HRT – zahtjev za davanjem dopuštenja na temelju članka 19.
  ZEM-a za uslugu HRTi
 3. Prijedlog poziva za podnošenje ponuda a pružanje usluge
  praćenja tiskanih medija, Internet portala te TV i radio emisija
 4. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
  postupku za nabavu preklopnika
 5. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
  postupku za nabavu Veeam backup softwarea
 6. Nadzor nad radom nakladnika
 7. Razno