Zapisnik s 53-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16. studenoga 2015.

Zapisnik s 53-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16. studenoga
2015. 

D N E V N I   R E D:

  1. Nadzor nad radom nakladnika
  2. Zahtjev za upis pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu
    pružatelja elektroničkih publikacija
  3. Razno