Zapisnik s 52-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13. studenoga 2015.

Zapisnik s 52-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13.
studenoga 2015.

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Prijedlog odluke o ne nastajanju nedopuštene koncentracije u
  smislu ZEM-a – Josip Majher i Gradski radio d.o.o.
 3. Distorzija d.o.o. – zahtjev za davanjem dopuštenja temeljem
  članka 79. ZEM-a
 4. Zahtjevi za upis u Knjigu neprofitnih proizvođača
  audiovizualnog i/ili radijskog programa:

  a)      Udruga za promicanje
  medijske kulture, umjetnosti i tolerancije Lupiga – svijet
  kroz obične oči – neprofitni proizvođač audiovizualnog
  programa
  b)      Sportski ribolovni
  klub Big game Croatia (SRK) – neprofitni proizvođač
  audiovizualnog
  programa
  c)      
  Foto kino video klub Zaprešić – neprofitni proizvođač
  audiovizualnog
  programa
  d)     
  Udruga Slobodni filozofski – neprofitni proizvođač
  audiovizualnog
  programa
  e)     
  Udruga za promicanje kvalitete života, kulturnih vrijednosti
  i baštine Šušur – neprofitni proizvođač audiovizualnog
  programa
  f)      
  Prosvjetno kulturna i humanitarna udruga BKVelebit –
  neprofitni proizvođač audiovizualnog
  programa
  g)     
  Val nove generacije – neprofitni proizvođač audiovizualnog
  programa
  h)     
  Kazališna udruga Virko – neprofitni proizvođač audiovizualnog
  programa
  i)       
  Klapa Adriaticum – neprofitni proizvođač audiovizualnog
  programa
  j)       
  Kazališna udruga Virko – neprofitni proizvođač radijskog
  programa
  k)     
  Klapa Adriaticum – neprofitni proizvođač radijskog
  programa
  l)       
  Val nove generacije – neprofitni proizvođač radijskog
  programa
  m)    Udruga za
  razvoj medijske i građanske kulture mladih Radio Student –
  neprofitni proizvođač radijskog programa 

 5. Zahtjevi za upis pružatelja elektroničkih publikacija u
  Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija
 6. Prijedlog Javnog natječaja broj 03/15 za raspodjelu sredstava
  Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih
  medija
 7. Razno