Zapisnik s 51-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 04. studenoga 2015.

Zapisnik s 51-15
sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 04.
studenoga 2015. 

DNEVNI RED:

 1. Ovjera zapisnika
 2. NOVA TV d.d. – zahtjev po prijedlogu plana aktivnosti vezanih
  uz finacijskih nadzor HRT-a za 2014. godinu
 3. Izviješće o stanju po prijedlogu plana aktivnosti vezanih uz
  financijskih nadzor HRT-a za 2014. godinu
 4. Prijedlog odluke o izboru najboljeg ponuditelja u postupku
  javne nabave bez prethodne obavijesti – tjedni izvještaja o
  emitiranju spotova za kampanju AEM-a o medijskoj pismenosti
 5. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o sklapanju ugovora s
  tvrtkom INFODOM d.o.o. o isporuci i implementaciji središnjeg
  informativnog sustava PMU
 6. Nadzor nad radom nakladnika
 7. Razno