Zapisnik s 50-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. listopada 2015.

Zapisnik s 50-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. listopada
2015. 

D N E V N I   R E D:

  1. Donošenje odluke o utvrđivanju visine sredstava za
    raspisivanje Javnog natječaja za raspodjelu sredstava Fonda za
    poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za
    2016. godinu