Zapisnik s 49-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. listopada 2015.

Zapisnik s 49-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15.
listopada 2015.

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom nakladnika
 3. Prijedlozi za upis i odbijane upisa elektroničkih publikacija
  u Upisnik
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave bagatelne
  vrijednosti – isporuka i implementacija središnjeg informacijskog
  sustava pružatelja medijskih usluga
 5. Razno