Zapisnik s 48-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 7. listopada 2015.

Zapisnik s 48-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 7. listopada
2015. 

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom nakladnika
  3. Razno