Zapisnik s 55-14 sjednice Vijeća održane dana 11. prosinca 2014.

Zapisnik s 55-14 sjednice
Vijeća održane dana 11. prosinca 2014.

DNEVNI RED 

 1. Ovjera zapisnika
 2. Utvrđivanje postojanja javnog interesa po objavljenom pozivu
  za područja gradova Belišća i Zaprešića
 3. Prijedlog odluke o otpisu sredstava Fonda – trgovačkim
  društvima koji nisu nakladnici televizije i radija
 4. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o državanju
  informatičkog sustava Centrix i pripadajućih modula za 2015.
  godinu
 5. Hrvatsko vijeće za medije – zamolba za financijskom potporom
 6. Razno

  a)      Praćenje medija u 2015.
  godini – revidiranje liste radijskih kanala
  b)      Prijedog Pravila o
  ustupanju neiskorištenih isključivih prava