Zapisnik s 54-14 sjednice Vijeća održane dana 9. prosinca 2014.

Zapisnik s 54-14 sjednice
Vijeća održane dana 9. prosinca 2014.

DNEVNI RED

  1. Donošenje odluke o raspodjeli sredstava Fonda za poticanje
    pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom
    natječaju broj 06/14
  2. Razno