Zapisnik s 53-14 sjednice Vijeća održane dana 4. prosinca 2014.

Zapisnik s 53-14 sjednice
Vijeća održane dana 4. prosinca 2014. 

DNEVNI RED 

  1. Nadzor nad radom nakladnika
  2. Razno