Zapisnik s 52-14 sjednice Vijeća održane dana 27. studenoga 2014.

Zapisnik s 52-14 sjednice
Vijeća održane dana 27. studenoga 2014.

DNEVNI RED 

 1. Ovjera zapisnika
 2. Prijedlog sažetka Strateškog plana za razdoblje od 2014. –
  2017. i Operativnog plana za 2014. godinu
 3. Utvrđivanje postojanja javnog interesa po objavljenom pozivu
  za područja – D. Lapca, Gračaca, Knina, Kutine, N. Gradiške,
  Novske, Osijeka, Pakraca, Pule, Srba, Umaga, Vrgorca i Rovinja
 4. Prijedlog raspisivanja javnog poziva za utvrđivanje javnog
  interesa za područje gradova Belišća i Zaprešića
 5. Hrvatski radio – Radio Gospić – ispunjavanje obveza iz
  Ugovora
 6. Prijedlog dopisa Ministarstvu kulture vezano za Pravila o
  postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u
  Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe
 7. Razno