Zapisnik s 51-14 sjednice Vijeća održane dana 21. studenoga 2014.

Zapisnik s 51-14 sjednice
Vijeća održane dana 21. studenoga 2014.

DNEVNI RED 

  1. Donošenje odluke o dodjeli sredstava Fonda za poticanje
    pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom
    natječaju broj 05/14 – potpore male vrijednosti
  2. Nadzor nad radom nakladnika
  3. Razno