Privremeno oduzimanje koncesije – Otočni radio Kornati d.o.o. Murter

Vijeće za elektroničke medije, u postupku nadzora nad radom
nakladnika – OTOČNI RADIO KORNATI d.o.o., Murter, na temelju
članka 76. stavka 1. točke 9. Zakona o elektroničkim medijima
(»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) na 50-14
sjednici održanoj 20. studenog 2014., donijelo je Odluku o
privremenom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti
pružanja medijske usluge radija na području Općine Murter (M-MU)
 – trgovačkom društvu OTOČNI RADIO KORNATI d.o.o. 


Narodne novine