Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 5/14 za područje Osječko-baranjske županije

Na temelju članka 73. stavaka 7. i 8. Zakona o elektroničkim
medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i
136/13), nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno
Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti
pružanja medijskih usluga radija br. 5/14, KLASA:
612-12/14-02/0031, URBROJ: 567-06-14-01, »Narodne novine« broj
119/14 i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije, na 50-14
sjednici održanoj 20. studenog 2014., Vijeće za elektroničke
medije donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
područje Osječko-baranjske županije (Z-OS)


Narodne novine