Zapisnik s 50-14 sjednice Vijeća održane dana 20. studenoga 2014.

Zapisnik s 50-14 sjednice
Vijeća održane dana 20. studenoga 2014.

DNEVNI RED 

 1. Donošenje odluke o davanju koncesije temeljem Obavijesti o
  namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti radija na
  području Osječko-baranjske županije
 2. Ovjera zapisnika
 3. Prijedlozi odluka o privremenom oduzimanju koncesije:

  a)      Mea media d.o.o.
  b)      Otočni radio Kornati
  d.o.o.
  c)      
  Vanga d.o.o.

 4. Odricanja od koncesija nakladnika radija:

  a)      Domaći radio d.o.o.
  b)      Mosor studio
  d.o.o.

 5. Prijedlog odluke o početku postupka bagatelne nabave usluge
  poticanja medijske pismenosti na temu nacionalne manjine u
  Republici Hrvatskoj popisanu ZEM-om za Fond za poticanje
  pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
 6. Izvješće o stanju po prijedlogu plana aktivnosti vezanih uz
  financijski nadzor HRT-a za poslovnu godinu 2013. od strane VEM-a
  sukladno Zakonu o HRT-u
 7. Ured za udruge – zamolba za dostavom godišnjeg plana
  natječaja za 2015. godinu
 8. Prigovori pružatelja elektroničkih publikacija na
  neudovoljavanje formalnih uvjeta iz Javnog natječaja broj 06/14
  za raspodjelu sredstava Fonda
 9. Prijedlog odluke o otpisu

  a)      neupotrebljivih sredstava iz
  2013. godine
  b)      upotrebljivih
  sredstava iz 2013. godine

 10. Razno