Zapisnik s 49-14 sjednice Vijeća održane dana 18. studenoga 2014.

Zapisnik s 49-14
sjednice Vijeća održane dana 18. studenoga 2014.

DNEVNI RED 

  1. Nadzor nad radom nakladnika
  2. Prijedlog za odabir trgovačkog društva za kupnju računala
  3. Razno