Zapisnik s 48-14 sjednice Vijeća održane dana 30. listopada 2014.

Zapisnik s 48-14
sjednice Vijeća održane dana 30. listopada 2014.

DNEVNI RED

 

 1. Otvaranje ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja
  koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području
  Osječko-baranjske županije
 2. Ovjera zapisnika
 3. Odricanje od koncesije nakladnika Pro radio d.o.o. – Radio
  Laus
 4. Prijedlog Pravilnika o detaljnim mjerilima za određivanje
  audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju
  vlastitom proizvodnjom – provedeno savjetovanje sa
  zainteresiranom javnošću
 5. Hrvatski radio – Radio Gospić – ispunjenje obveza iz Ugovora
  o koncesiji
 6. Prijedlog odluke o početku postupka bagatelne nabave usluge
  poticanja medijske pismenosti na temu nacionalne manjine u
  Republici Hrvatskoj propisanu ZEM-om za Fond za poticanje
  pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
 7. Radionica o metodologiji nadzora medijskih usluga na zahtjev
  – ponuda Wagner Hatfield
 8. Razno