Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 4/14 za područje Grada Zagreba i gradova Rijeke i Opatije

Na temelju članka 73. stavaka 7. i 8. Zakona o
elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11,
94/13 i 136/13), nakon provedenog postupka nadmetanja
sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje
djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 4/14, klasa:
612-12/14-02/0009, urbroj: 567-06-14-01, »Narodne novine« broj
88/14 i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije, na 42-14
sjednici održanoj 30. rujna 2014., Vijeće za elektroničke medije
donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
područje gradova Rijeke i Opatije (G-RI2)


Narodne novine 

te Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za područje
grada Zagreba (L-ZG1)


Narodne novine