U NN objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije 05/14 za područje Osječko-baranjske županije

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu natječajne dokumentacije
potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave obavijesti u NN,
tj. do 14. listopada 2014.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objavljivanja
obavijesti u NN, tj. do 22. listopada 2014.

Obavijest

Narodne novine br. 119
07.10.2014