Odluka o poništavanju dijela Obavijesti o namjeri davanja koncesije br. 04/14 za područje Otoka Hvara (L-HV)

Na temelju članka 69. stavka 1. podstavka 1. Zakona o
elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11,
94/13 i 136/13), članka 24. Pravilnika o sadržaju i postupku
obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti
pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«
broj 131/13), a temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija
za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br.
04/14 (»Narodne novine« broj 88/14) na 34-14 sjednici održanoj
30. srpnja 2014., Vijeće za elektroničke medije donijelo je
Odluku o poništavanju dijela Obavijesti o namjeri davanja
koncesije br. 04/14 za područje Otoka Hvara (L-HV).


Narodne novine