Odluka o dodjeli sredstava Fonda, JN 03-14

Na temelju provedenog Javnog natječaja broj 03/14 za raspodjelu
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija – radija („Narodne novine“ broj 41/14) za
108 nakladnika radija dodijeljena su sredstva u iznosu od
=13.411.308,00 kuna. Nakladnicima radija dodijeljena su sredstva
Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih
medija u 2014.

Odluku o dodjeli sredstava radi sufinanciranja radijskih programa
iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija Vijeće za elektroničke medije donijelo je na
sjednici 33-14, održanoj 23. srpnja 2014.

Odluka