Zapisnik s 53-13 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 30. rujna 2013.

Zapisnik s 53-13 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane
dana 30. rujna 2013.