Zapisnik s 48-13 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 6. rujna 2013.

Zapisnik s 48-13 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane
dana 6. rujna 2013.