Zapisnik s 47-13 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 4. rujna 2013.

Zapisnik s 47-13 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane
dana 4. rujna 2013.