Donesene odluke o davanju koncesija za obavljanje djelatnosti televizije i radija po Javnim natječajima broj 02/13 i 03/13

Danas je u Agenciji za elektroničke medije održana konferencija
za medije na kojoj su predstavljene donesene odluke Vijeća za
elektroničke medije o davanju koncesija za obavljanje djelatnosti
televizije i radija po Javnim natječajima broj 02/13 i 03/13.

Vijeće je, temeljem navedenih javnih natječaja, većinom glasova
donijelo sljedeće odluke o davanju koncesija; za Multipleks A
-RTL Hrvatska d.o.o.; za Multipleks D – specijalizirani kanal
-RTL Hrvatska d.o.o. – specijalizirani kanal za djecu i mlade RTL
KOCKICA; za Digitalnu regiju D3 – Varaždinska televizija d.o.o.
te za Varaždinsku županiju (Z-VZ) – Radio Varaždin d.o.o.

Natječaj je poništen za Multipleks B.