Odluka o trajnom oduzimanju koncesije, CENTAR SEDAM d.o.o.

Vijeće za elektroničke medije na 39-13 sjednici, održanoj 18.
lipnja 2013., donijelo je odluku o trajnom oduzimanju koncesije
za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na
području mjesta Hvar (M-HV) nakladniku radija – trgovačkom
društvu CENTAR SEDAM d.o.o., Hvar.


23678-Odluka o trajnom oduzimanju koncesije.pdf