Privremeno oduzimanje koncesije nakladniku televizije GRADSKA TELEVIZIJA d.o.o.

Vijeće za elektroničke medija na 38-13 sjednici, održanoj 12.
lipnja 2013., donijelo je odluku o privremenom, na rok od
trideset (30) dana, oduzimanju koncesije za obavljanje
djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području
digitalne regije d71 – gradovi Zadar i Nin, te općine Poličnik,
Zemunik Donji, Bibinje, Sukošan, Preko, nakladniku televizije –
trgovačkom društvu GRADSKA TELEVIZIJA d.o.o., Zadar.