Zapisnik s 23-10 sjednice Vijeća za elektroničke medije održane dana 20. svibnja 2010.

Zapisnik
23-10.pdf