Zapisnik s 19-10 sjednice Vijeća za elektroničke medije održane dana 23. travnja 2010.

Zapisnik
19-10.pdf