Zapisnik s 18-10 sjednice Vijeća za elektroničke medije održane dana 21. travnja 2010.

Zapisnik
18-10.pdf