Zapisnik s 17-10 sjednice Vijeća za elektroničke medije održane dana 15. travnja 2010.

Zapisnik
17-10.pdf